Who we are – Giới thiệu

Quoc Anh company limited was established on October 1, 2004. After more than 10 years of experience,Quoc Anh companyis more and more developed incessantly in contruction and project management. We have received the support and belief from domestic and foreign partners.

Công ty TNHH Quốc Anh được thành lập từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 giấy phép thành lập do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp.

Fields of activity –   Lĩnh vực hoạt động
– Construction of the civil works industry.- Thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp.
– Chome decor, San, construction mechanization.-Trang trí nội thất, San ủi mặt bằng, Thi công cơ giới.
– Buy sell crafts, interior decoration, promotional items.- Mua bán thủ công mỹ nghệ, hàng trang trí nội thất, vật phẩm quảng cáo.
– Sale of building materials.- Mua bán vật liệu xây dựng.
– Structural design, architectural and construction industries.-Thiết kế kết cấu, kiến trúc công trình xây dựng và công nghiệp.
– Design engineering works in urban infrastructure. Design of Interior and exterior works.-Thiết kế công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị. Thiết kế nội, ngoại thất công trình.
– Construction monitoring. Bidding advice. Set up the project.– Giám sát xây dựng. Tư vấn đấu thầu. Lập dự án.
– The engineering works construction in urban infrastructure.-Thi công các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.
– CSewage and drainage.– Xử lý nước thải và thoát nước.

Thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp.
– Chome decor, San, construction mechanization.-Trang trí nội thất, San ủi mặt bằng, Thi công cơ giới.
– Buy sell crafts, interior decoration, promotional items.- Mua bán thủ công mỹ nghệ, hàng trang trí nội thất, vật phẩm quảng cáo.
– Sale of building materials.- Mua bán vật liệu xây dựng.
– Structural design, architectural and construction industries.-Thiết kế kết cấu, kiến trúc công trình xây dựng và công nghiệp.
– Design engineering works in urban infrastructure. Design of Interior and exterior works.-Thiết kế công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị. Thiết kế nội, ngoại thất công trình.
– Construction monitoring. Bidding advice. Set up the project.– Giám sát xây dựng. Tư vấn đấu thầu. Lập dự án.
– The engineering works construction in urban infrastructure.-Thi công các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.
– CSewage and drainage.– Xử lý nước thải và thoát nước.

With a team of engineers, architects, experienced, creative and highly skilled workers. We are constantly innovating and believe that the time suited to the strategy of “quality as the First” the company we always provide fast customer service and facilities.

Với đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư kinh nghiệm, sáng tạo và công nhân có tay nghề cao. Chúng Tôi  liên tục đổi mới phù hợp  thời đại  và tin rằng với chiến lược “Chất Lượng Làm Đầu” Công ty chúng tôi luôn cung cấp cho khách hàng dịch vụ nhanh chóng và tiện ích nhất.

We sincerely thank the trust and support of customers in the past. This support has contributed greatly to the development of our company.

Chúng Tôi chân thành biết ơn lòng  tin  và ủng hộ của quý khách hàng trong thời gian qua, sự ủng hộ này đã góp phần rất lớn vào trong quá trình phát triển của chúng Tôi.